ساعت حضور دکتر آمالی در مطب


یکشنبه ها: 16:30 الی 20:00

چهارشنبه ها: 16:30 الی 20:00

لطفا برای نوبت‌دهی یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها بین ساعت 15 الی 16:30 تماس بگیرید و یا از طریق «وقت ملاقات» از سایت اقدام نمایید.

آخرین مطالب

 

مقالات

مقالات چاپ شده توسط دکتر امین آمالی در مجلات معتبر بین المللی

مقالات چاپ شده توسط دکتر امین آمالی در مجلات معتبر بین المللی

عنوان مقاله (۲۷):

Temporal bone SCC and neck dissection

مشاهده مقاله از رفرنس اصلی

سال چاپ: ۲۰۱۳

عنوان مقاله (۳۴):

Microtia Reconstruction

مشاهده مقاله از رفرنس اصلی

سال چاپ: ۲۰۱۲

EnglishIran })