جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی غضروفی

جراحی بینی زیباجو عزیزمون از نروژ

جراحی بینی با قوز غضروفی

جراحی بینی مردانه

نمونه جراحی بینی با لیفت ابرو

جراحی بینی مردانه

جراحی ترمیمی بینی دشوار بدون استفاد از غضروف دنده و گوش

 

جراحی بینی بدون برش پره ها

 

جراحی ترمیمی بینی ماجده از استرالیا

 

8 ماه بعد از جراحی بینی مدل نیمه فانتزی

 

نمونه لیفت ابرو و پروتز گونه زیباجو عزیزمون از سوئد

 

جراحی بینی نادیا از اسپانیا

 

جراحی بینی مروان از هلند