بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

1 ماه بعد از جراحی بینی

2 ماه بعد از جراحی بینی

5 ماه بعد از جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی غضروفی

جراحی ترمیمی بینی

جراحی بینی استخوانی

پشت صحنه (back stage)

9 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

6 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

1 ماه بعد از جراحی بینی

5 ماه بعد از جراحی بینی مرجان عزیز

1 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی پریسا عزیز از آمریکا

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی استخوانی

8 ماه بعد از جراحی بینی آیلین عزیز

جراحی بینی استخوانی با افتادگی نوک بینی

جراحی ترمیمی بینی، لیفت ابرو، بلفاروپلاستی، تزریق چربی و پروتز چانه

جراحی بینی به سبک طبیعی

جراحی ترمیمی بینی بعد از دو جراحی نا موفق

جراحی بینی استخوانی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی استخوانی

جراحی ترمیمی بینی

جراحی بینی استخوانی

جراحی ترمیمی بینی با عضروف گوش

جراحی ترمیمی بینی با عضروف دنده

جراحی بینی استخوانی غضروفی

 

جراحی بینی شرقی با عضروف دنده

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی غضروفی

جراحی بینی زیباجو عزیزمون از نروژ

جراحی بینی با قوز غضروفی

جراحی بینی مردانه

نمونه جراحی بینی با لیفت ابرو

جراحی بینی مردانه

جراحی ترمیمی بینی دشوار بدون استفاد از غضروف دنده و گوش

جراحی بینی بدون برش پره ها

 

جراحی ترمیمی بینی ماجده از استرالیا

نمونه لیفت ابرو و پروتز گونه زیباجو عزیزمون از سوئد

جراحی بینی نادیا از اسپانیا

جراحی بینی مروان از هلند