تزریق کورتون به بینی
فیبروز بینی
عطسه، سرفه، آبریزش بینی بعد از جراحی
کوچک کردن شاخک های بینی
هماتوم سپتوم بینی
جراحی بینی پینوکیویی
بینی خوکی
جراحی بزرگ کردن بینی
نکروز بینی
چسبندگی بینی
چرب شدن پوست بینی
تنگی مجرای بینی
عدم تقارن سوراخ های بینی
کوچک کردن پره های بینی
بیماری های غدد بزاقی
اختلال شنوایی
هزینه جراحی بینی با بیمه