Tag Archive for: جراحة الأذن البارزة

جراحی گوش

جراحة الأذن البارزة

/
الأذن البارزة وأحيانًا تسمى بالأذن الوطواطية هو نمو الأذن بشكلٍ …