بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

بلافاصله بعد از جراحی بینی

5 ماه بعد از جراحی بینی

2 ماه بعد از جراحی بینی

1 ماه بعد از جراحی بینی

5 ماه بعد از جراحی بینی

2 ماه بعد از جراحی بینی

1 ماه بعد از جراحی بینی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی

جراحی بینی

پشت صحنه (back stage)

جراحی بینی استخوانی

جراحی ترمیمی بینی

پشت صحنه (back stage)

جراحی بینی استخوانی

جراحی ترمیمی بینی

1 ماه بعد از جراحی بینی

6 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

9 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

1 ماه بعد از جراحی بینی

6 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

9 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی پریسا عزیز از آمریکا

1 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

5 ماه بعد از جراحی بینی مرجان عزیز

جراحی بینی پریسا عزیز از آمریکا

1 ماه بعد از جراحی زیبایی بینی

5 ماه بعد از جراحی بینی مرجان عزیز

جراحی بینی استخوانی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی استخوانی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی ترمیمی بینی، لیفت ابرو، بلفاروپلاستی، تزریق چربی و پروتز چانه

جراحی بینی استخوانی با افتادگی نوک بینی

8 ماه بعد از جراحی بینی آیلین عزیز

جراحی ترمیمی بینی، لیفت ابرو، بلفاروپلاستی، تزریق چربی و پروتز چانه

جراحی بینی استخوانی با افتادگی نوک بینی

8 ماه بعد از جراحی بینی آیلین عزیز

جراحی بینی استخوانی

جراحی ترمیمی بینی بعد از دو جراحی نا موفق

جراحی بینی به سبک طبیعی

جراحی بینی استخوانی

جراحی ترمیمی بینی بعد از دو جراحی نا موفق

جراحی بینی به سبک طبیعی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی طبیعی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی غضروفی

جراحی بینی طبیعی

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی استخوانی غضروفی

جراحی ترمیمی بینی با غضروف دنده

جراحی ترمیمی بینی با غضروف گوش

جراحی بینی استخوانی غضروفی

جراحی ترمیمی بینی با غضروف دنده

جراحی ترمیمی بینی با غضروف گوش

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی شرقی با غضروف دنده

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی شرقی با غضروف دنده

جراحی بینی با قوز غضروفی

جراحی بینی زیباجو عزیزمون از نروژ

جراحی بینی استخوانی غضروفی

جراحی بینی با قوز غضروفی

جراحی بینی زیباجو عزیزمون از نروژ

جراحی بینی استخوانی غضروفی

جراحی بینی مردانه

نمونه جراحی بینی با لیفت ابرو

جراحی بینی مردانه

جراحی بینی مردانه

نمونه جراحی بینی با لیفت ابرو

جراحی بینی مردانه

جراحی ترمیمی بینی ماجده از استرالیا

جراحی بینی بدون برش پره ها

جراحی ترمیمی بینی دشوار بدون استفاده از غضروف دنده و گوش

جراحی ترمیمی بینی ماجده از استرالیا

جراحی بینی بدون برش پره ها

جراحی ترمیمی بینی دشوار بدون استفاده از غضروف دنده و گوش

جراحی بینی مروان از هلند

جراحی بینی نادیا از اسپانیا

نمونه لیفت ابرو و پروتز گونه زیباجو عزیزمون از سوئد

جراحی بینی مروان از هلند

جراحی بینی نادیا از اسپانیا

نمونه لیفت ابرو و پروتز گونه زیباجو عزیزمون از سوئد